ข่าวประจำวัน » ITV ชนะคดี ! สปน. ไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทานกว่า 2 พันล้าน

ITV ชนะคดี ! สปน. ไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทานกว่า 2 พันล้าน

25 January 2024
362   0

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรณีที่ไอทีวีได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้พิจารณาว่าการบอกเลิกสัญญา เข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF (สัญญาเข้าร่วมงาน) ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ของ สปน. ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น

โดยระบุว่า ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ได้พิพากษายกคำร้องของ สปน. ด้วยเหตุว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทำให้คดีนี้ถึงที่สุด โดยไอทีวีและ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชําระต่อกันอีกรวมจํานวนทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท คำพิพากษาส่งผลให้ ITV ไม่มีหนี้ต้องชำระ ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ หรือภาระผูกพันใดๆ กับ สปน. อีกต่อไป