ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ยาว..กรุงเทพโพลล์ ชี้ 45.3 % เชื่อ !! ต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก

#ยาว..กรุงเทพโพลล์ ชี้ 45.3 % เชื่อ !! ต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก

13 August 2017
374   0

          กรุงเทพโพลล์ ชี้ ประชาชน ร้อยละ45.3 เห็นว่า กรธ.ไม่น่าจะจัดทำ กม.ลูกเสร็จทัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปอีก 

           โพลล์’ชี้ ประชาชนร้อยละ 53 เห็นว่าการเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญมาครบ 1 ปีและร้อยละ45.3 เห็นว่า กรธ.ไม่น่าจะจัดทำ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จทัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไป กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยหลังครบ 1 ปีประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ”

         Nation – โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,217คน พบว่าจากการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ มาครบ 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 มีความเห็นว่า การเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รองลงมาร้อยละ 20.3 มีความเห็นว่า ยังไม่เห็นการขับเคลื่อนใดๆ และร้อยละ 19.2 มีความเห็นว่าการเมืองไทยถอยกลับสู่จุดความขัดแย้งเดิมๆ ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นว่า คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถจัดทำ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามโรดแมปที่กำหนดไว้หรือไม่นั้น ประชาชนร้อยละ 45.3 ระบุว่าไม่น่าจะทัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปขณะที่ร้อยละ 34.1 ระบุว่าน่าจะทันและจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนดที่เหลือร้อยละ 20.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ 

            สุดท้าย หากจัดทำ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและมีการจัดการเลือกตั้ง จะออกไปใช้สิทธิ์หรือไม่ประชาชนร้อยละ 95.9 ระบุว่าจะออกไปใช้สิทธิ์แน่นอน มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้นที่ระบุว่าจะไม่ออกไปใช้สิทธิ์ที่เหลือร้อยละ 3.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจขอดูก่อน

สำนักข่าววิหคนิวส์