15 September 2023
475   0

#ทหารต้องขอขมาเสื้อแดง ! แกนนำอีสาน จี้สุทิน นำทหารมาหลังสลายชุมนุมแดง

14 ก.ย.2566 – ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี 20 จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดง ภาคอีสาน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เข้ารับตำแหน่ง และล่าสุดมีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งล้วนแต่เป็นคนรู้จักของอดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายกลุ่มคนเสื้อแดง จึงทำให้ขณะนี้กลุ่มคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสานไม่สบายใจ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดคุยสอบถามไปยังนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ซึ่งก็ยอมรับว่าคณะทำงานบางท่านที่จะมาช่วยทำงานนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนเสื้อแดง

“เคยทักท้วงไปตั้งแต่รอบแรก เมื่อคนเสื้อแดงมารับทราบว่าคณะทำงานยังคงเป็นกลุ่มเดิมก็เกิดความไม่สบายใจ ในฐานะภาคประชาชนและอยู่กับความขัดแย้งมานานกว่า 10 ปี ยอมรับว่าต้องการเห็นรัฐบาลชุดนี้สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่ม แต่ประเด็นที่ยังคงติดอยู่ในใจของกลุ่มคนเสื้อแดงคือ คณะทำงานบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร รวมทั้งการเสียชีวิตของคนเสื้อแดง 99 ศพ ที่ยังยอมรับไม่ได้”

ผศ.พรรณวดี กล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้ประเทศได้เดินหน้า คนเสื้อแดงเองมีข้อเสนอที่ต้องการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดขึ้น คือต้องการให้นายสุทิน จัดการพบปะพูดคุยกันของทุกฝ่าย มีการทำบุญเลี้ยงพระ แล้วเชิญทุกฝ่ายมาให้เป็นบรรยากาศขอโทษ ขอขมา พูดคุยทำความเข้าใจ ขออภัยกัน ต่างฝ่ายต่างก็มีกรณีขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้สร้างบรรยากาศปรองดองให้ทุกฝ่ายร่วมกันมาขอขมา และอภัยซึ่งกันและกัน เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศดีขึ้น