เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พรรคเล็กหนีตาย ! โดดร่วมกัน 6 พรรค เรียนแบบมาเลย์ตั้งพรรคเป็นกลาง”อัมโน”

#พรรคเล็กหนีตาย ! โดดร่วมกัน 6 พรรค เรียนแบบมาเลย์ตั้งพรรคเป็นกลาง”อัมโน”

14 December 2022
138   0

 

14 ธันวาคม 2565 ที่รัฐสภา พรรคการเมืองขนาดเล็กจำนวนมาก นำโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมตัวตัวแทน 5 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคกรีน , พรรคไทยรวมไทย , พรรคไทยชนะ , พรรคไทยรุ่งโรจน์ และพรรคชาติรุ่งเรือง แถลงถึงการรวมตัวในนาม “กลุ่มอัมโน ไม้ซีก งัดไม้ซุง” เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนสู้ศึกเลือกตั้ง โดยประกาศตัวเป็นขั้วการเมืองทางเลือกให้กับประชาชน
.
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง หลังจากมีความชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2566 การที่จะหาจำนวนคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน จะใช้สูตรนำคะแนนทั้งหมดไปหารกับจำนวน ส.ส. ของระบบบัญชีรายชื่อ คือ 100 คน ถือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กในการหาคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
.
นพ.ระวี กล่าวว่า การแบ่งฝ่ายแบ่งสีทางการเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก และเศรษฐกิจเสียหายสังเกตได้จากการลงทะเบียนคนจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเมืองไทยยังคงสับสนวุ่นวาย เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั่วประเทศ พรรคการเมืองที่มีแนวคิดสอดคล้องกันหลายพรรคจึงยึดถือหลักการมีจุดยืนส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง จึงขอเรียกร้องให้คนไทย มีความรักสามัคคีต่อกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะเป็นกลุ่มกลางทางการเมือง
.
ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และอยากเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศที่มีความเป็นกลาง ออกมาออกมาแสดงจุดยืนและขอให้โอกาสเลือกพรรคการเมืองที่เป็นกลาง เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้เกิดกลุ่มการเมืองที่เป็นกลาง และมุ่งไปสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราไม่ได้คิดที่จะมารวมเพื่อรอดตายจากรัฐธรรมนูญใหม่ แต่มารวมกันเพื่อความรอดของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้นโยบายที่จับต้องได้
.
“ตอนนี้พรรคเล็กในสภาที่ประกาศจะสู้ด้วยตัวเองมี 3 พรรค คือ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคเพื่อชาติไทย ส่วนพรรคพลังธรรมใหม่จะขอร่วมกลุ่มกับพรรคที่อยู่นอกสภา ซึ่งเป็นการจับมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ยังคงเปิดรับพรรคที่จะมารวมกลุ่มกัน” นพ.ระวี กล่าว
.
นพ.ระวี กล่าวว่า สำหรับการเจรจากับพรรคการเมืองต่างๆ 20 พรรค ทราบว่าพรรคการเมืองในสภาที่เดินหน้าสู้เลือกตั้งเอง ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ , พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และพรรคเพื่อชาติไทย ส่วนพรรคพลังธรรมใหม่ หากมีการยุบสภาจะดำเนินการผนึกกำลังได้ตามกฎหมาย สำหรับแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มจะไม่ยุ่งกับความขัดแย้ง เช่น เอาทักษิณ ไม่เอาทักษิณ ขั้วเหลือง ขั้วแดง แต่จะมุ่งเป็นกลาง ทำงานเพื่อประชาชน และมีความซื่อสัตย์ โดยการรวมตัวดังกล่าว ตนได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลทราบมาเป็นระยะๆ
.
“ขอให้โอกาสเลือกพรรคการเมืองที่เป็นกลาง เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้เกิดกลุ่มการเมืองที่เป็นกลาง และมุ่งไปสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราไม่ได้คิดที่จะมารวมเพื่อรอดตายจากรัฐธรรมนูญใหม่ แต่มารวมกันเพื่อความรอดของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้นโยบายที่จับต้องได้” นพ.ระวี กล่าว
.
ขณะที่นายพงศ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ จากพรรคไทยรวมไทย กล่าวว่า การหารือของ 6 พรรค เป็นการทำงานร่วมกัน แต่ไม่ใช่การควบรวม แต่หากวันข้างหน้าอาจรวมกันด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
.
ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวดังกล่าวทาง “กลุ่มอัมโน ไม้ซีกงัดไม้ซุง” ยังออกแถลงการณ์ถึงการรวมตัวเพื่อเป็นกลุ่มการเมืองที่มีความเป็นกลาง ไม่ขัดแย้ง และมุ่งสู่การทำงานเพื่อประชาชนด้วยจิตอาสา มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การรวมตัวไม่ใช่ควบรวม แต่คือเป็นพรรคการเมืองทางเลือก มีนโยบายทางเลือกให้ประชาชน ซึ่งไม่ใช่การหนีตายต่อกติกาทางการเมือง การเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป พร้อมกับเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะลงเลือกตั้งในพรรคการเมืองใหญ่ แต่ไม่ถูกเลือก หรือเป็นคนอกหัก พักบ้านนี้ ขอให้มาร่วมงานกับกลุ่มอัมโน เพื่อให้บ้านเมืองก้าวข้ามความขัดแย้ง