เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ม.เกษตรยังวุ่นอีก ! ระดับด็อกเตอร์ โดนแม่ม่ายลูก 3 กลั่นแกล้ง

#ม.เกษตรยังวุ่นอีก ! ระดับด็อกเตอร์ โดนแม่ม่ายลูก 3 กลั่นแกล้ง

25 November 2022
96   0

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉาวอีก

กรณีข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วุ่น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ใหญ่ กว่า “ศาสตราจารย์” ได้ถูกตีแผ่จากสื่อมวลชน ที่นำเสนอไปนั้น

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บังคับบัญชาระดับบสูงของมหาวิทยาลัย “นิ่งเฉย” ได้เกรงกลัวอิทธิผู้บริหาร “วิทยาเขต” ที่ทวงบุญคุณจากผู้บริหารระดับสูงได้เป็นเสนาบดีสูงสุด ของมหาวิทยาลัยในสกัดทั่วไปเทศ ได้ปิดข่าวเงียบ

สร้างความอึดอัดใจ กับ ผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่มีผลงาน แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพฤติการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น และองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ก็มีเรื่อง “อื้อฉาว” เกิดขึ้นอีก ในวงการศึกษา วิทยาลัยเขตแห่งนี้ว่า

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อาจารย์สังกัดคณอุตสาหกรรมบริการ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในช่วง ที่ท่านเสนาบดี วิทยาเขตศิลปศาสตร์คนปัจจุบัน เป็นผู้บริหารงานนั้น

อ้างว่า เหตุที่ไม่จ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ท่านนี้ นั้น “โดยอ้างว่า ไม่มี”งบประมาณที่จะจ่ายเงินให้”

สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่ไม่มีความจริงใจในงานบุคคการอย่างชัดเจน แต่มีเงินซื้อรถตู้ เพื่อให้ผู้บริหารและผ้าปูเตียง หรือ อุปกรณ์อื่น เพื่อเสวยสุข เสนาบดีคนปัจจุบัน มี”ห้องลับ”ไว้ทำอะไร “นี่คือปัญหา”

ไม่สนใจสื่อถึงการบริหารงาน ไม่สนใจการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ

ได้มีเจ้าหน้าธุรการ “ซึ่งเป็น” “โคถึก” เป็นแม่มายลูกสาม” เป็นมือคอยรายงานเท็จ ให้เสนาบดีท่านนี้

หากอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลากรในสกัด ในคณะไม่สนองความใคร่ หรือขัดใจเสนาบดีท่านนี้ ก็จะถูกกลั่นแกล้ง

บุคคลากรธุรการ แม่ม่ายลูกสาม ท่านนี้ กลั่นแกล้งรายงานเท็จ รักษาการรองคณบดี คณะอุสาหกรรมบรการท่านหนึ่งพร้อมภรรยา โดยให้ร้าย แต่ท่านรองถูกกดดันให้ยอมความ และปิดเรื่องเงียบ

ธุระการแม่ม่ายลูกสามท่านนี้ เคยถูกอาจารย์ในวิทยาเขตกำแพงแสน

แจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญา สน.กำแพงแสน
ท่านเสนาบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านนี้ ก็เป็นผู้จัดการสนับสนุน การเงิน ที่ได้มาจากการกระทำผิด

ให้ธุรการ แม่ม่าย ลูกสามท่านนี้ เป็นเงินเจ็ดหมื่นบาท เพื่อชำระหนี้ ให้กับ อาจารย์ในวิทยาเขต แต่ยังไม่หมด

คดีเนินนานมาพอสมควรที่จะ“ออกหมายจับ “เจ้าหน้าทีธุรการท่านนี้ แต่ด้วยเหตุ ผู้กำกับของสถานีตำรวจกำแพงแสน ท่านเสนาบดีท่านนี้สนับสนุนให้เป็นอาจารย์พิเศษ จึงยังมีความเกรงใจกันอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บุคคลาท่านนี้ ไม่ได้ รายงาน”ต้องคดีอาญา”

จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องตรวจสอบ หากให้ท่านเสนาบดีท่านนี้ มีอำนาจต่อไปอาจนำคว ามเสียหาย มาสู่มหาวิทยาลัยได้
“นี่คือน้ำผึ้งหยดเดียว”ของการ”“อุ้ม” ผู้กระทำผิดเป็นอาจิน

แม้บุคคลากรธุระการ แม่มายลูกสาม จะชนะใจท่านเสนาบดี ผู้มากด้วยอิทธิพลในมหาวิทยาลัย

เมื่อเจ้าหน้าที่ธุระการ มี”มลทิน “ ก็ควรที่จะต้องดำเนินการเป็นไม่ให้เป็นตัวอย่างในสังคมการศึกษา

จึงเป็นเรื่องที่สภา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ต้องดำเนินการตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ กับผู้เกี่ยวข้องท่านหมด หากปล่อยทิ้งไว้ สภามหาวิทยาลัย จะถูกดำเนินคดีเสียเอง

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม