เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ขวางกัญชาในอาหาร ! ก้าวไกล อีกแล้ว ขอให้หยุดคุ้มครองชั่วคราวเฉย

#ขวางกัญชาในอาหาร ! ก้าวไกล อีกแล้ว ขอให้หยุดคุ้มครองชั่วคราวเฉย

10 November 2022
192   0

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายจากกรณีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีผลในการปลดล็อกกัญชาออกจากเป็นพืชยาเสพติด

นพ.วาโยกล่าวว่า แม้ว่าจะมีการควบคุมกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม แต่เด็ก และเยาวชน มีการเข้าถึงกัญชากันอย่างแพร่หลายไม่เว้นแม้แต่สถานศึกษา ทำให้สะท้อนเห็นภาพสภาพบังคับของกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ที่บัญญัติให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุม และยังไม่สามารถทำให้เกิดสภาพบังคับที่แท้จริงของกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นตอนมองกลับไปที่ต้นตอของปัญหาว่าประกาศของกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส.มีปัญหาหรือไม่ โดยพรรคก้าวไกลพิจารณาเห็นว่าปัญหาเพราะเป็นประกาศที่ออกตามความประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหมายเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการใช้ และปราบปรามยาเสพติด แต่ตัวประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด โดยนักวิชาการ นักกฎหมาย หรือแม้แต่อัยการมองว่าตัวประกาศดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลักที่ต้องการควบคุม และปราบปรามยาเสพติด ที่กำหนดให้สารสกัดในปริมาณใดปริมาณหนึ่งเป็นยาเสพติด แต่สารที่นำมาตั้งต้นไม่เป็นยาเสพติด

นพ.วาโยกล่าวอีกว่า พรรคก้าวไกลได้มีการอภิปรายรวมถึงได้มีการเสนอแนะต่อสาธารณสุข เมื่อหลายเดือนก่อนว่าขอให้ถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ออกไปก่อน และให้สามารถกลับไปใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้ ซึ่งประกาศตัวนี้น่าจะสอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการปลดล็อกกัญชาออกจากพืชยาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบระดับนานาชาติ เพราะประเทศไทยผูกพันภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ที่บัญญัติว่าประเทศภาคีสมาชิกย่อมให้ความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด และสามารถใช้กัญชาในกรณีวิทยาศาสตร์ และเพื่อการแพทย์เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติในประเทศไทยนำกัญชามาผสมลงไปในอาหาร ไอศกรีม ซอส และยังมีภาพโฆษณาโดยตัว รมว.สาธารณสุข ตามที่ปรากฏในสื่อ คิดว่าวงการแพทย์ของไม่คิดว่าการนำกัญชาใส่ลงไปในอาหารจะเป็นการแพทย์ได้อย่างไร อาจมีความสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดข้อครหา หรือเป็นผลกระทบในเชิงนานาชาติ จึงขอผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปทางศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว โดยการพักใช้ตัวประกาศฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ไปก่อน และยกประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มาใช้ได้ ซึ่งตัวประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่