เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #3 นิ้ว ไม่กล้าลงถนน ! ใช้พื้นที่ มธ.จี้รัฐบาลยุบสภา อ้างคืนอำนาจให้ประชาชน

#3 นิ้ว ไม่กล้าลงถนน ! ใช้พื้นที่ มธ.จี้รัฐบาลยุบสภา อ้างคืนอำนาจให้ประชาชน

6 October 2022
147   0

 

 

วันนี้ เวลา 10.00น. ที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มคณะราษฎร นำโดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ตั้งโต๊ะแถลงการณ์ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า กลไกที่คสช. สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา ที่ประกอบไปด้วย ส.ส. และส ว. จากการเลือกตั้ง, องค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่กลไกของคสช. คัดเลือกมาทั้งสิ้น หรือเงื่อนไขกรอบการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหลาย เป็นเครื่องมือที่ค้ำจุนอุ้มชูการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร และไม่ว่าข้อเท็จจริงจะชัดเจนเพียงใด กลไกเหล่านี้ก็ไม่เคยทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพ้นจากอำนาจได้
.
ช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดเข้ามารุมเร้า ตามด้วยพิษเศรษฐกิจ และปัญหาน้ำท่วมกับการจัดสรรทรัพยากร เราไม่เห็นบทบาทของรัฐบาลชุดนี้ในระดับนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยสติปัญญา มีเพียงการทำงาน “ปะผุ” เฉพาะหน้าสร้างภาพให้ตัวเองไปวัน ๆ ขณะที่รัฐสภาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทางออกใด ๆ ให้กับประเทศชาติ เพราะสมาชิกรัฐสภา แทบไม่ได้มีบทบาทอะไรนอกจากการปกป้องอำนาจของรัฐบาลเท่านั้น ปรากฎให้เห็นจากการที่ “สภาล่ม” หลายต่อหลายครั้ง ทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลกุมเสียงข้างมากไว้ได้ชัดเจนแล้ว และกฎหมายฉบับสำคัญ ๆ ก็ไม่ได้ผ่านออกมาเลย มีทั้งการ “ดอง” การ “คว่ำ” และการเล่นเกมต่อรองเสนอบ้าง ถอนบ้าง อยู่เรื่อย ๆ เรา “ราษฎร” ทั้งหลายจึงไม่อาจเชื่อว่า รัฐบาล และรัฐสภาชุดปัจจุบันจะพาประเทศไปทิศทางใดได้ การคงอยู่ต่อไปมีแต่เพื่อการ “ยื้อ” อำนาจ เพื่อให้ตัวเอง และพวกพ้องเสวยสุขต่อไปบนความทุกข์ของประชาชนเท่านั้น
.
บัดนี้ เหลือเวลาอีกไม่เกิน 7 เดือน ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งที่ประชาชนจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเราไม่อาจนอนรอเฉย ๆ ให้เวลามาถึงเอง ระหว่างที่ “พวกเขา” ครองอำนาจและจะทำอะไรกับประเทศนี้ไปอย่างไรก็ได้ เรา “ราษฎร” ทั้งหลาย จึงขอเรียกร้องให้ “ยุบสภา” และคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ทันที โดยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามประการ ดังนี้

1. ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องรีบวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่ค้างอยูโดยเร็วทีสุด โดยกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน และพิจารณาให้กฎหมายเลือกตั้งได้รีบบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่จะใช้ในอีกไม่เกิน 7 เดือนข้างหน้า

2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องรีบออกกติกาในรายละเอียดที่มีความชัดเจนว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้าง และบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้สมัครทุกพรรค ต้องประกาศวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็วโดยให้ประชาชน และผู้สมัคร ส.ส. ทุกพรรคร่วมกันออกแบบได้ ต้องประกาศสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ให้ชัดเจน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน และกำหนดวิธีการรายงานผลคะแนนที่โปร่งใส โดยเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. คณะรัฐมนตรี ต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ความชัดเจนให้เร็วที่สุด และประกาศ “ยุบสภา” คืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม
.
หากไม่มีการตอบรับ ไม่มีความคืบหน้า เรื่องการดำเนินการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว เราขอประกาศที่จะเดินหน้าเรียกร้องโดยเฉพาะเจาะจงกับพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ร่วมกันกดดันไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศยุบสภา และร่วมกันเรียกร้องไปยัง กกต. ทุกโอกาสให้เตรียมจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด

——————————-