เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สถาบันไผ่กู้ชาติ ! ดร.อาทิตย์ แนะความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ถูกมองข้าม

#สถาบันไผ่กู้ชาติ ! ดร.อาทิตย์ แนะความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ถูกมองข้าม

6 October 2022
142   0

 

   ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า….

   ประเทศไทยควรสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่คนไทยทั้งชาติ ที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยทั้งประเทศ แม้ในยามน้ำหลากน้ำท่วมก็เหมาะสม โดยใช้วัสดุ”ไผ่แปรรูป” ที่หาได้ในราคาถูกและไม่มีวันหมดสิ้น ที่เกิดประโยชน์แก่คนทั้งชาติ
ทั้งเสา คาน พื้น ฝา คร่าว และหลังคาแป้นเกล็ดไผ่ Bamboo Shingle หรือ หลังคาจากที่ทำด้วยไผ่คงทน Bamboo Thatch Roof โดยนโยบายรัฐสวัสดิการ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยกระจายทั่วทั้งแผ่นดิน และสร้างงานสร้างอาชีพกระจายทั่ว ไม่ให้มากระจุกอยูในตัวเมืองอย่างในกรุงเทพมหานครแห่งเดียว และไม่สร้างที่อยู่อาศัยแบบการเคหะแห่งชาติหรือบ้านเอื้ออาทรที่เป็นชุมชนแออัดและไม่น่าอยู่
ให้ประเทศไทยมีเอกลักษณ์อัตตลักษณ์บรรยากาศสงบสวยงามแบบสวิสเซอร์แลนด์

ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่พื้นฐาน

#สถาบันไผ่กู้ชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต