เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ศรีสุวรรณบุก กกต.ให้เอาผิดผู้ก่อตั้งพรรคไฟเย็นและพรรคก้าวล่วง

#ศรีสุวรรณบุก กกต.ให้เอาผิดผู้ก่อตั้งพรรคไฟเย็นและพรรคก้าวล่วง

23 September 2022
83   0

วันนี้ เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน กกต.ศูนย์ราชการฯ อาคาร B นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมาย เพื่อเอาผิดผู้ที่นำชื่อพรรคการเมือง ไปใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่มีการยื่นจดแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย อันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนซึ่งมีโทษปรับและจำคุก
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ก.ย.65 ที่ผ่านมา น.ส.วรินทร์ทิพย์ วัชรวงษ์ทวี หรือ เสียวเป้า ได้แถลงข่าวเปิดตัวพรรคไฟเย็น และได้แจ้งว่าจะเดินทางไปยื่นจัดตั้งและจดทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 5 ก.ย.65 ที่ผ่านมานั้น โดยมีนโยบายประการหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก และถูกนำไปโฆษณาหาแนวร่วมมาโดยตลอด คือ ข้อ 3 ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ และข้อ 8 ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งนโยบายดังกล่าวชี้ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า อาจไม่สอดคล้องกับ ม.45 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อ ม.13(3) ประกอบ ม.14 (1) (2) และ(3) แห่ง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ข้อบังคับพรรคการเมืองจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติมิได้


เมื่อทราบข่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ไปยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดตั้งพรรคดังกล่าว ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีหนังสือแจ้งมายังสมาคมฯเมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 ว่าได้ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไฟเย็นต่อ กกต.แต่อย่างใด
ดังนั้นการที่ น.ส.วรินทร์ทิพย์ ได้ออกมาแถลงข่าวการจัดตั้งพรรคไฟเย็นและแจ้งว่าจะเดินทางไปยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งพรรคไฟเย็นในวันที่ 5 ก.ย.65 นั้น จึงเป็นเท็จ แต่ทว่ากลับนำชื่อพรรคไฟเย็นไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมากมาย อันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืน ม.32 ประกอบ ม.110 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ายังมีการใช้ชื่อพรรคการเมืองอื่นไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอีก อาทิ “พรรคก้าวล่วง” โดยมีนายอรรถพล บัวพัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อตรวจสอบกับนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ก็ไม่ปรากฎว่ามีการยื่นเรื่องเพื่อขอจดแจ้งจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายแต่อย่างใด เหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ กกต.เพื่อให้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน แอบอ้างใช้ชื่อพรรคการเมืองโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายในวันนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด