เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ส.ส.เพื่อไทยโดนยกแก๊ง ! อัยการสั่งฟ้องฮั้วประมูล สนามฟุตบอลอำนาจเจริญ

#ส.ส.เพื่อไทยโดนยกแก๊ง ! อัยการสั่งฟ้องฮั้วประมูล สนามฟุตบอลอำนาจเจริญ

22 September 2022
98   0

 

   วันนี้ (22 ก.ย.) ที่ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ กับ พวกรวม 12 คน เป็นจําเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามคดีหมายเลขดำ ที่ อม.18/2565

อัยการโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำเเหน่ง ส.ส.จังหวัดอำนาจเจริญ จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

เมื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2556 จําเลยที่ 1 ร่วมกับจําเลยที่ 2 เข้าไปพิจารณาคำขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 1 กำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 15 แห่ง มีการจัดทำบัญชีคุมยอด เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำเลยที่ 12 แจกของแผ่นซีดี (CD) และตัวอย่างเอกสาร จำเลยที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้นำข้อมูลในแผ่นซีดีมากำหนดราคากลาง เป็น เหตุให้ราคากลางสูงและแพงกว่าราคาท้องตลาด จำเลยที่ 3 พิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการปรับปรุงสนาม กีฬา (สนามฟุตซอล) และแบบแปลนสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กที่คัดลอกมาจากแผ่นซีดี ต่อมาโรงเรียน ทั้ง 12 แห่ง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโดยกำหนดช่วงวันเวลาเดียวกัน ใช้สถานที่บริการ ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวกันคือ บริษัทป๊อป เนทเวอร์ค จํากัด โดยเป็นรูปแบบเดียวกันตรง ตามที่ได้คัดลอกข้อมูล (COPY) มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา 3ราย คือ จำเลยที่ 4โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 7 กรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ 8โดยจำเลยที่ 9 กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และมีพฤติการณ์เข้ามายื่นซองประกวดราคาหมุนเวียนเป็นคู่เปรียบเทียบราคากัน ทั้งปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลายรายการในการเสนอราคา เมื่อจำเลยที่ 4และ 6 ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานแล้ว ปรากฏว่าสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

จำเลยทั้ง 12 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,151,157(เฉพาะจำเลยที่ 1,4-12มาตรา 86ด้วย) พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 (เฉพาะจำเลยที่4-12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86) พรบ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา4,7,10-13ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จําเลยทั้งหมดมาศาล และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไป