ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #ฝนหนักทั้งอาทิตย์ ! ระวังสัปดาห์นี้ลากยาวตกหนัก ถึงหนักมาก น้ำท่วม

#ฝนหนักทั้งอาทิตย์ ! ระวังสัปดาห์นี้ลากยาวตกหนัก ถึงหนักมาก น้ำท่วม

9 September 2022
105   0

   เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ตั้งแต่วันที่ 10-16 สิงหาคม 2565 พบว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 14 อำเภอ 47 ตำบล 409 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 29,357 ครัวเรือน รวมถึงมีพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ด้าน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสภาพภูมิอากาศว่า ช่วงปลายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน นี้ อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้เดือนกันยายนส่วนใหญ่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้ โดยกำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่