ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #พรบ.เลือกตั้ง ระทึก ! สภาส่งฟ้องศาลรธน.แล้ว ชี้สูตร 100 ส่อล่ม

#พรบ.เลือกตั้ง ระทึก ! สภาส่งฟ้องศาลรธน.แล้ว ชี้สูตร 100 ส่อล่ม

31 August 2022
150   0

 

วันที่ 31 ส.ค.65 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าจากกรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมตัวแทนยื่นคำร้องพร้อมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา 106 รายชื่อ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฎว่ามีรายชื่อสมาชิกไม่ตรงกันกับที่ให้ข้อมูลไว้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 รายชื่อ จึงต้องให้มีการยืนยัน และหลังจากยืนยันการเข้าร่วมลงชื่อเสร็จเรียบร้อย จึงเหลือผู้เข้าร่วมยื่นรายชื่อทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งสองสภา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 ประกอบมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 14
     
“ประธานรัฐสภาจึงได้ลงนามในคำร้องดังกล่าวแล้วเพื่อจัดส่งหนังสือไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญ และจะได้นำส่งในเย็นวันนี้ทันที ขณะเดียวกันก็ได้แจ้งความคืบหน้าไปยังนายแพทย์ระวีกับคณ ะและส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบตามลำดับต่อไป”นพ.สุกิจ กล่าว