เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ญาติ มท.2 โดนอีก ! ปปช.ชี้มูลทุจริต-ล๊อคสเป็ก สมัยเป็นนายก อบจ.

#ญาติ มท.2 โดนอีก ! ปปช.ชี้มูลทุจริต-ล๊อคสเป็ก สมัยเป็นนายก อบจ.

31 August 2022
120   0

   ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.65 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 2565

นายนิวัติไชยกล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อย่างน้อย 3 ราย ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ 1.ชี้มูลความผิดนางรัชนี พลซื่อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กรณีกล่าวหาว่านางรัชนี กับพวกทุจริตในโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน แหล่งเรียนรู้เยาวชนและชุมชน ระหว่างปี 2548-2551

2.ชี้มูลความผิดนายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.อุบลราชธานี กรณีถูกกล่าวหาว่า ทุจริตการกำหนดคุณลักษณะในการประกวดสอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนผู้เสนอราคาที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

และ 3.ชี้มูลความผิดนายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา กับพวก กรณีถูกกล่าวหาว่า ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน จ.สงขลา โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา ระหว่างปี 2551-2552 กำหนดการให้บริการในลักษณะเอื้อประโยชน์แก่สถานพยาบาล และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ นอกจากนี้ยังชี้มูลความผิดเอกชนที่เป็นสถานพยาบาล ฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการทุจริตต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วย