เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ไม่ต้องใส่ชุดนศ. ! 14 อาจารย์จุฬาออกคำสั่งให้ไม่ต้องใส่นศ.มาเรียนได้

#ไม่ต้องใส่ชุดนศ. ! 14 อาจารย์จุฬาออกคำสั่งให้ไม่ต้องใส่นศ.มาเรียนได้

1 August 2022
118   0

 

   วันนี้ (1 ส.ค.) นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Ponson Liengboonlertchai ระบุว่า

“การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ” หรือไม่อย่างไรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “เครื่องแบบนิสิต” แต่อย่างใด นิสิตพึงมีเสรีภาพ (ตามรัฐธรรมนูญ) ในการที่จะเลือกแต่งกายเข้าเรียนได้


ดังนั้น คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 14 คน (รวมผมอยู่ด้วย) จึงร่วมกันทำบันทึกข้อความอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่บรรยายได้ครับ


อนึ่ง วิชาที่ผมรับผิดชอบบรรยายสำหรับชั้นปริญญาตรีนั้นคือ “วิชากฎหมายปกครอง ตอนที่ 4” นิสิตที่ลงเรียนกับผมสามารถเลือกแต่งกายตามบันทึกนี้ได้เลยครับ