เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปลดทหารมีงานทำ ! ก.แรงงาน ดันงานรับอีก 4000 คนรองรับ

#ปลดทหารมีงานทำ ! ก.แรงงาน ดันงานรับอีก 4000 คนรองรับ

1 August 2022
263   0

  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทหารปลดประจำการควรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีอาชีพอิสระ สำหรับสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

กระทรวงแรงงาน จึงเตรียมความพร้อมโดยส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ จำนวน 4,000 คน มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในกรุงเทพมหานคร และอีก 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี นครราชสีมา นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,088 คน

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน มีแนวทางการประกอบอาชีพ มีความพร้อมในการทำงาน หรือการศึกษาต่อ

ประชาชนที่สนใจทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/vgnew เลือกหัวข้อ “อาชีพอิสระ 2022” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694