เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #นายกในอนาคต ! โพลหนุนคนสูงวัย ซื้อสัตย์ ไม่ขี้โกง ปกป้องสถาบัน เคยเป็นผู้นำสูงสุดในอาชีพ

#นายกในอนาคต ! โพลหนุนคนสูงวัย ซื้อสัตย์ ไม่ขี้โกง ปกป้องสถาบัน เคยเป็นผู้นำสูงสุดในอาชีพ

26 July 2022
117   0

เผยผลสำรวจคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสําคัญที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรี
.
สํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสํารวจ เรื่อง รัฐมนตรีคนไหนรอด เสียงโหวตนอกสภา

ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรก คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสําคัญที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 55.8 ระบุ เป็นชาย สูงวัย ซื่อสัตย์ ไม่โกงบ้านโกงเมือง เด็ดขาด ปกป้องสถาบันเสา หลักของชาติ มีผลงาน มากประสบการณ์ เคยผ่านการเป็นผู้นําสูงสุดในอาชีพ อดทน คุมความขัดแย้งของคนใน ชาติได้ รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย นานาประเทศยอมรับ