ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #ศรีสุวรรณร้อง รมว.ยุติธรรม !จี้สอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับพิรุธการตรวจพิสูจน์ทางคดี

#ศรีสุวรรณร้อง รมว.ยุติธรรม !จี้สอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับพิรุธการตรวจพิสูจน์ทางคดี

18 July 2022
106   0

วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำนางชญานันทน์ นิธิศเรืองชัย กับพวกซึ่งได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาขอให้ รมว.กระทรวงยุติธรรม สั่งการหรือดำเนินการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฐานฝ่าฝืนประกาศและข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นเหตุให้การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคดีล่าช้านานนับปี
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนางชญานันทน์ นิธิศเรืองชัย ในฐานะโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลย ต่อศาลอาญา ในข้อหาหรือฐานความผิด ดูหมิ่นซึ่งหน้า หมิ่นประมาท เบิกความเท็จ โดยเฉพาะข้อหาเบิกความเท็จเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุพยานเป็นสัญญาซื้อขาย อันเป็นเอกสารที่เป็นข้อถกเถียงกันในทางคดีว่า ข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสัญญาซื้อขายว่า ตรงกับความที่เขียนนั้น เขียนขึ้นก่อนหรือหลังการประทับตราของบริษัทพิพาทหรือไม่
แต่ปรากฎว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์เอกสารดังกล่าว ใช้ระยะเวลามากหรือนานเกินสมควร ซึ่งในรายงานผลการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารฉบับดังกล่าว ระบุไว้ชัดเจนว่าเริ่มทำการตรวจพิสูจน์เมื่อ 12 ก.ค.64 แต่กลับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์เอกสาร เมื่อ 3 มี.ค.65 ซึ่งหากนับวันเวลาในการตรวจพิสูจน์ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 8 เดือน จึงจะทราบผลการตรวจพิสูจน์ ทั้ง ๆ ที่กรณีดังกล่าว มิได้เป็นเรื่องซับซ้อนหรือมีข้อยุ่งยากในการตรวจพิสูจน์แต่อย่างใด เป็นเหตุให้ประชาชนที่ต้องการนำผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้คดีในศาลเดือดร้อนและเสียหาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าว น่าจะเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อประกาศคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีมีการร้องขอตาม ม.5 ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 2560 ในข้อ 5 ที่กำหนดไว้ว่า “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องดําเนินการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ผู้ยื่นคําร้องขออย่างรวดเร็วและเป็นไปตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์…” และอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันนนิติวิทยาศาสตร์ 2561 อีกด้วย
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำผู้เดือดร้อนจากการทำงานที่ล่าช้าของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร้องเรียนให้ รมว.และปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้อำนาจตามกฎหมายในการตั้งกรรมการสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการทำงานของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด