เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สร้างขวัญทหารใต้ ! 5 จุด กำชับรอบคอบ ติดตามการข่าวช่วงนี้ใกล้ชิด

#สร้างขวัญทหารใต้ ! 5 จุด กำชับรอบคอบ ติดตามการข่าวช่วงนี้ใกล้ชิด

22 June 2022
120   0

 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 19.00 น. พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านตรวจ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเขตเมืองในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา 5 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจชุดคุ้มครองเมืองสะพานลอด/จุดตรวจเบอร์เส้ง/จุดตรวจชุดคุ้มครองเมืองเวฬุวัน จุดตรวจสะเตง และจุดตรวจชุดคุ้มครองเมืองสะพานดำ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ก่อเหตุมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุอยู่ตลอดเวลา และต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยความสุภาพเสมือนกับดูคนในครอบครัว ดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพราะพื้นที่เขตเมืองถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ