เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ลดการสูญเสีย ! ทหารใต้เข้ม วางข้อกำหนด สร้างความเข็มแข็ง

#ลดการสูญเสีย ! ทหารใต้เข้ม วางข้อกำหนด สร้างความเข็มแข็ง

22 June 2022
200   0

เมื่อ 21 มิ.ย.65 เวลา 1330 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ ณ ฐานปฏิบัติการ ชคต.ท่ากำชำ, ชคต.ทุ่งพลา จ.ปัตตานี และ ชคต.ลำใหม่, ชคต.ลำพะยา จ.ยะลา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 1.ให้ ชคต.ได้ติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างต่อเนื่อง มีความตื่นตัวเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 2.ให้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ และมีความพร้อมในการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 3.ให้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันเหตุและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ 4.ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชคต. มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความพร้อมสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน พร้อมรับการถ่ายโอนการปฏิบัติให้กับกรมการปกครองในอนาคตต่อไป