เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #อึ้ง..ค่าจอด820ล้าน ! ท่าเรือแหลมฉบัง คิดค่ารถดับเพลิง หลังจอดนาน18ปี

#อึ้ง..ค่าจอด820ล้าน ! ท่าเรือแหลมฉบัง คิดค่ารถดับเพลิง หลังจอดนาน18ปี

20 June 2022
86   0

   (18 มิ.ย.65) ที่บริเวณลานพักสินค้าของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัดท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ยังคงมีรถดับเพลิง กทม.จอดเรียงรายอยู่ จำนวน 139 คัน ซึ่งจอดมานานกว่า 18 ปี แล้ว โดยทางบริษัท มีอัตราค่าเช่าจอดเพิ่มขึ้นแบบระบบขั้นบันได ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อกรุงเทพมหานคร ในเรื่องค่าเช่าที่จอดรถดังกล่าว มีการประเมินไว้ประมาณ 820 ล้านบาท


ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนสั่งให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนางกาญจนากร ไชยลาโภ นางกาญจนาภา มุ่งถิ่น บุตรสาว ในฐานะทายาทของนายสมัคร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

โดยเป็นจำนวนเงิน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย 53-วันที่ 10 เม.ย. 64 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด