เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สั่งปลดอัจฉริยะ ! สส.เต้ สั่งปลด กฤษณะ ด้วย

#สั่งปลดอัจฉริยะ ! สส.เต้ สั่งปลด กฤษณะ ด้วย

16 June 2022
140   0

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ มีคำสั่ง
ที่ 003/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

คำสั่งระบุว่า เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ 001/2565 เพื่อคำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของน.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่ประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และ นานาชาติ ต้องการคันหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนฯ

บัดนี้ พรรคไทยศรีวิไลย์ทราบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายขอ