เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #แม่ธนาธรไม่รอด ! ดร.อานนท์ อ้างข้อมูลลับกรมที่ดิน พบรุกป่า

#แม่ธนาธรไม่รอด ! ดร.อานนท์ อ้างข้อมูลลับกรมที่ดิน พบรุกป่า

27 January 2022
413   0

   ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawichข้อความว่า แหล่งข่าววงในกรมที่ดินของผม แจ้งมาว่า นส3ก ของสมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 60 แปลง กรมที่ดินได้ลงเดินสำรวจรังวัดแล้วยืนยันว่า 59 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ 1 แปลง ที่เนื้อที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นจึงเป็นการบุกรุกป่าถาวร (ประกาศในปี 2512) ออกนส3ก ในปี 2521 และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติใน ปี 2527 ยังไงก็ผิด บุกรุกป่าสงวนแน่นอน

ขอขอบคุณนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช มหาดไทย ผู้กำกับดูแลกรมที่ดินที่เร่งรัดให้เกิดการลงเดินสำรวจรังวัดและตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ RTK ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) ที่แม่นยำมาก ทำให้การรังวัดสำรวจเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วมาก ไม่กี่วันผลการสำรวจรังวัดจะส่งไปยัง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน และ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และกรมป่าไม้ คงทำเรื่องส่งไปยัง บก ปทษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งฟ้องในคดีนี้ให้ชัดเจน ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ประเทศไทยต้องแก้ไขในสิ่งผิด ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน 60 แปลง ของ “สมพร-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล่าสุด ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนที่ถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปผล ย้ำยึดระเบียบ-กฎหมายเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจและลูก ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่า ตนได้สั่งให้กรมที่ดินชี้แจงรายละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกรมที่ดินได้ชี้แจงมาดังนี้ 1. กรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ที่ดิน กรณีที่ปรากฏว่า มีการออก น.ส.3 ก. จำนวน 60 แปลง ในท้องที่ ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสำรวจฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2. จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงความเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่ดินทั้ง 60 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 3.รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 ก จำนวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่ และกำหนดประเด็น ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส.3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และคำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยที่การขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2531 ตามกฎหมายที่ดิน หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 4.จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 2565 แจ้งกรมที่ดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทำแผนที่เพื่อถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยให้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค.2565

“ ทั้งนี้ การดำเนินการของกรมที่ดิน เมื่อได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว