ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #ร้องปปช.เอาผิด ! ศรีสุวรรณ ร้องเหตุ หมูแพง ไข่แพง

#ร้องปปช.เอาผิด ! ศรีสุวรรณ ร้องเหตุ หมูแพง ไข่แพง

10 January 2022
290   0

   ไข่แพง หมูแพง วันนี้  (10 ม.ค.65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิดอธิบดีปศุสัตว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีปล่อยให้หมูแพง-ไข่แพง ด้วยข้อกล่าวหา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู หรือ ASF
             
ทั้งนี้จากการยืนยันจากนักวิชาการและสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างยืนยันตรงกันว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) มากว่า 3 ปีแล้ว แต่อธิบดีกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับปกปิดข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และอ้างมาโยตลอดว่าประเทศไทยปลอดเชื่อ ASF 100% จนนำมาซึ่งปัญหาการล้มตายของสุกรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรเลือกเลี้ยง เป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งปัญหา “หมูแพง” ในปัจจุบัน ทั้งๆที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างรู้และทราบปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นกลับเพิกเฉย และหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ซึ่งโรคดังกล่าวจะมีการระบาดอย่างกว้างขวาง 15 ประเทศในเอเชีย รอบประเทศไทย ตั้งแต่จีน ลาว กัมพูชา เวียตนาม เมียนม่า ตามรายงานของ FAO แต่กลับไม่พบการระบาดในประเทศไทยเพราะการปกปิดข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
              
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 สื่อมวลชนได้รายงานว่าคณะบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจพิสูจน์ซากหมูแคระมาตรวจที่แล็บด้วยวิธี PCR ปรากว่าป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจริง สิ่งที่บ่งชี้ถึงความผิดลาด ล้มเหลวในการควบคุมราคาการจำหน่ายสุกรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลุกลามไปถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่แห่ขึ้นราคาสินค้าและบริการกันมาก เพราะล่าสุดสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากฟองละ 2.80 บาทเป็น 3 บาท รวมทั้งแผงราคาขึ้น 6 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ว โดยที่กระทรวงพาณิชย์หาได้มีการควบคุม หรือดำเนินการยับยั้งการขึ้นราคาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ หรือตาม พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ 2542 ได้