เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ช่วยเหลือเด็ก ! สำนักข่าววิหคนิวส์ร่วมปันความสุขคริสต์มาส

#ช่วยเหลือเด็ก ! สำนักข่าววิหคนิวส์ร่วมปันความสุขคริสต์มาส

25 December 2021
129   0

สำนักข่าววิหคนิวส์ ร่วมกับ มูลนิธิโฮลี
ดูแลสังคมช่วงโควิด โอไมครอน นำของขวัญมอบเด็กเล็กขาดโอกาส บนดอย เชียงใหม่
เมื่อวันที่24 ธันวาคม
นางสาวพรรณพร ปุญญาเจริญ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมคืนความสุขให้เด็กไปในชุมชนห่างไกล โดยมีเด็กๆที่ยังตกหล่นขาดโอกาสในการรับการสนับสนุนจากรัฐ คือเด็กเตรียมอนุบาล โดยเฉพาะในชุมชนรอบนอก ซึ่งถูกตั้งเป็นศูนย์เด็กเล็ก
โดยเฉพาะเด็กเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะในขณะนี้ภาครัฐอุดหนุนการศึกษาเพียงอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา
ทำให้ผู้ปกครองและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องจัดหางบประมาณและ บริหาร อย่างยากลำบาก
มูลนิธิโฮลี และ สำนักข่าววิหคนิวส์ จึงได้เติมเต็มโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้มาต่อเนื่องเป็นเวลา 4ปีแล้ว และทำเสมอมา
แต่ปีนี้โควิดแรงมาก ต้องปิดเรียนบ่อยๆ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาช่วยเด็กๆที่ขาดโอกาส และคุณครูได้เต็มที่
แต่ทางองค์กร ก็ไม่ย่อท้อ จะขอทำดีเพื่อความดีต่อไป และจะช่วยเติมเต็มให้เด็กๆและคนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เข้มแข็งและฝ่าฟันปัญหาเศรษฐกิจและเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างเข้าใจต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือมอบของเล่น อุปกรณ์การศึกษาและอาหารในครั้งนี้ ได้มอบแก่ศูนย์เด็กเล็กในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
แต่ด้วยภาวะโควิด-โอไมครอน ระบาดจึงไม่สามารถมอบของและทำกิจกรรมโดยตรงได้ เพราะเด็กต้อง study from home คือเรียนที่บ้าน จึงต้องฝากคุณครูเชิญผู้ปกครองเด็กทยอยมารับ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

 

.
ธรรม เจียมกิจวัฒนา รายงาน