เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปันความสุขวันเด็กดอยครั้งที่12! เชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค

#ปันความสุขวันเด็กดอยครั้งที่12! เชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค

10 December 2021
181   0

 

สำนักข่าววิหคนิวส์ และมูลนิธิโฮลี่เชิญร่วมโครงการปันความสุขวันเด็กดอย ปีที่12/2565

ร่วมปันความสุขวันเด็กดอยให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ เชียงใหม่ ซึ่งมีการเปิดให้การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 60 คน เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด มีฐานะยากจน รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านพะอัน จำนวน 55 ครัวเรือน 66 ครอบครัว ประชากรจำนวน 226 คน ในช่วงฤดูหนาวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาว

โดยที่ทางคณะกรรมการโครงการปันความสุขวันเด็กดอยครั้งที่ 12 สำนักข่าววิหคนิวส์ และมูลนิธิโฮลี่ ใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมกับบริจาค สิ่งของที่จำเป็น คือ ผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว ถุงเท้ารองเท้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นมกล่อง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้าน ตู้แช่อาหาร ตู้อาหาร เครื่องกรองน้ำดื่ม โดยสามารถส่งมาบริจาคได้ที่

นายเชิดชัย โกฏสืบ
79/2 ม.6 ต. แม่ปูคา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130
โทร. 061-2688915
สำหรับสิ่งของสามารถจัดส่งมาร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินทุนสำหรับจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นดังกล่าว สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี นายเชิดชัย โกฏสืบ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อสร้าง เลขที่บัญชี 032-8-49524-4 ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

โดยคณะกรรมการโครงการปันความสุขวันเด็กดอยครั้งที่ 12 สำนักข่าววิหคนิวส์ และมูลนิธิโฮลี่จะเดินทางไปส่งมอบสิ่งของบริจาค วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565