เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เชียงใหม่ดีขึ้นต่อเนื่อง ! ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ต่ำกว่า 100 ราย เป็นวันที่สอง ในรอบ 2 เดือน

#เชียงใหม่ดีขึ้นต่อเนื่อง ! ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ต่ำกว่า 100 ราย เป็นวันที่สอง ในรอบ 2 เดือน

6 December 2021
128   0

 

 

วันนี้ (6 ธ.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อลดลงอยู่ที่ 95 ราย ซึ่งต่ำกว่า 100 ราย เป็นวันที่สองในรอบ 2 เดือน โดยเกือบทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด มาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ คือคลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 ราย, คลัสเตอร์ใหม่หอพักผ่องพรรณ หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 8 ราย, คลัสเตอร์ใหม่โรงพิมพ์นันทกานต์กราฟฟิก เทศบาลนครเชียงใหม่ 4 ราย, และคลัสเตอร์ใหม่ หมู่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย 3 ราย

นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อ คลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 1 ราย เป็นผู้ให้ประวัติว่าไปซื้อของที่ตลาด และยืนยันไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงที่อื่น, คลัสเตอร์โกดังสินค้า CP All ซึ่งตั้งอยู่ในบริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม อยู่ระหว่างการกักตัว และคลัสเตอร์บริษัทเพชลดา ดิสทริบิวเตอร์ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี 1 ราย

ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัว พบ 17 ราย จาก 6 ครอบครัว ได้แก่ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี 4 ราย, ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี 4 ราย นอกนั้นอยู่ในอำเภอสันทราย อำเภอเมือง อำเภอแม่แตง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ครอบครัวละ 1-3 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย วันนี้ รายแรก เป็นชายไทย อายุ 71 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ปัจจัยการติดเชื้อ เป็นการสัมผัสภายในครอบครัว ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียง 1 เข็ม คือ AstraZeneca เมื่อ 9 พฤศจิกายน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน เข้ารับการตรวจ RT-PCR เนื่องจากมีประวัติเสี่ยง และพบเชื้อ จึงรับไว้รักษาที่ ICU โรงพยาบาลสนาม ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม มีอาการมากขึ้น ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง จนกระทั่งวันที่ 30 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 21.55 น.

อีกราย เป็นชายไทย อายุ 59 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และไตวาย ปัจจัยการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าที่เป็นเพื่อนบ้าน และเคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เมื่อ 18 พฤศจิกายน โดยวันที่ 21 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก วันที่ 29 พฤศจิกายน มีอาการชักเกร็ง ตาค้าง หัวใจหยุดเต้น ส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงดาว ตรวจ ATK ผลเป็นลบ แพทย์ช่วยฟื้นคืนชีพ และใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และตรวจยืนยันด้วย RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด แพทย์ให้การรักษาเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 0.25 น.

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำถึงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299-300/2564 เรื่องการเปิดให้จำหน่ายสุรา และการเปิดเรียนออนไลน์ว่า คำสั่งที่ 299/2564 เป็นการผ่อนคลายเฉพาะในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม เท่านั้น ส่วนในอำเภออื่น ๆ ยังไม่อนุญาต โดยสถานประกอบการที่สามารถเปิดให้บริการได้ แต่จะต้องผ่านการประเมิน COVID Free Setting แล้วเท่านั้น ซึ่งสถานประกอบการที่ประเมินผ่านจะได้รับใบประกาศ เป็น E-Certificate ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด โดยร้านที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถปริ้นท์ใบประกาศ ออกจากระบบได้ ทั้งนี้จะมีการจัดหน่วยออกตรวจ กำกับ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายหากฝ่าฝืนดำเนินการ

ส่วนการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการประเมิน COVID Free Setting และต้องอยู่ใน 5 อำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน จึงขอกำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งด้วย

สำหรับคำสั่งที่ 300/2564 มาตรการใช้อาคารเรียน หรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ On site นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ยังคงให้งดการใช้อาคาร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยู่ ยกเว้นโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ แล้ว ซึ่งได้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 100 คน จำนวน 27 แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่ และวิทยาลัยเกี่ยวกับการอาชีพ 76 แห่ง ที่ให้เปิดเฉพาะชั้น ป.6  ม.3 ม. 6 ปวช. 3 และ ปวส.2 เท่านั้น ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ และไม่ได้รับอนุญาต จะยังไม่ให้เปิดดำเนินการ หากประสงค์จะเปิดดำเนินการต้องขออนุญาตผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกสถาบัน ทุกสังกัด และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และผ่านการประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting

//////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว
6 ธันวาคม 2564