เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พบวีรบุรุษ ม.รังสิต !ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ วีรบุรุษประชาธิปไตย”

#พบวีรบุรุษ ม.รังสิต !ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ วีรบุรุษประชาธิปไตย”

13 October 2021
109   0

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ทำหน้าที่ประสานงานให้ Dr.Sok Sokrethya ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้พบกับดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษประชาธิปไตย”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งประกอบด้วยดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยว และดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้กล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีจากกัมพูชาด้วยอัธยาศัยอันดียิ่ง และขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณามาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต

Dr.Sam ได้กล่าวตอบว่าตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายของการมาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมือในทางวิชาการและใคร่ได้รับคำชี้แนะจากท่านอธิการบดีในเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา หากประเทศกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรังสิต ก็เชื่อมั่นได้ว่าทั้งประเทศกัมพูชาและมหาวิทยาลัยรังสิตจะได้รับประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

ภายหลังจากที่ Dr.Sam ได้เล่าถึงแนวความคิดของตนเองในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกัมพูชาแล้ว

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้กล่าวว่าจุดเด่นที่สุดของประเทศกัมพูชาและของประเทศไทย ที่ไม่มีชาติใดเหมือนและไม่เหมือนใคร คือศิลปะและวัฒนธรรม กัมพูชามีวัฒนธรรมขอมโบราณที่ไม่มีชาติใดหรือผู้ใดสร้างได้อีก นี่เป็นสิ่งที่กัมพูชาต้องถือว่ามีความสำคัญสูงสุด สำหรับเรื่องอื่นๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับรองลงไป

ดร.อาทิตย์เล่าว่าเมื่อตอนท่านไปเยือนนครวัต ท่านได้เห็นความอลังการของนครวัต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงโรม กรีก และกำแพงเมืองจีน ท่านคิดว่าสถาปัตยกรรมข้างต้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับความอลังการของนครวัต ที่เป็นความมหัศจรรย์เหมือนกับการผสมผสานกันระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์

ดร.อาทิตย์ได้กล่าวว่าอารยธรรมขอมเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก ประเทศกัมพูชาสามารถกล่าวอ้างได้ว่าดินแดนกัมพูชา ปัจจุบันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ ดั้งเดิม ราชอาณาจักรขอมได้สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก อารยธรรมของขอมได้ครอบครองอารยธรรมที่มีขอบเขตดินแดนในประเทศไทยในปัจจุบันกว่าครึ่งประเทศ (นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าอาณาจักรขอม ทางทิศเหนือครอบคลุมไปถึงประเทศลาว และทางทิศใต้ครอบคลุมไปถึงมลายู) นี่เป็นสิ่งที่ประเทศกัมพูชาควรนำออกมาแสดงให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เห็นประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโบราณ

ดร.อาทิตย์ได้กล่าวตอนท้ายว่า การที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง เราจะต้องลืมเรื่อง “การเมือง” และ “เขตแดน” ให้ได้ กัมพูชาและไทยจะต้องร่วมกันใช้วัฒนธรรมและอารยธรรมเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของสองประเทศ

สุดท้าย ดร.อาทิตย์ ได้สรุปให้เห็นว่า การท่องเที่ยวนั้นมีศักยภาพมหาศาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยรังสิตยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับประเทศกัมพูชา และรัฐบาลกัมพูชาในการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศร่วมกัน