สกู๊ปข่าว » #แม่ทัพภาค4ให้ความเป็นธรรม ! ลงพื้นที่ตรวจสอบ รับฟังปัญหาความเดือนร้อนกำลังพล

#แม่ทัพภาค4ให้ความเป็นธรรม ! ลงพื้นที่ตรวจสอบ รับฟังปัญหาความเดือนร้อนกำลังพล

15 September 2021
108   0

》ตามที่มีการร้องเรียนผ่าน เพจร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้ และได้มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้กองทัพภาคที่ 4 ช่วยตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายกรณี
การทุจริตโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
โดยระบุว่าการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลน และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

》โดย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว จึงลงพื้นที่พบปะผู้ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหาทางออกเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งทาง พลเอก ณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ก็ได้สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเจ้ากรมจเรทหารบก ประสานความร่วมมือลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

》โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ยังโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในซอยปากนครทอง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพบก และเกิดปัญหาข้อร้องเรียนในขณะนี้ เพื่อพูดคุยกับกำลังพลผู้ได้รับความเสียหาย พร้อมเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม หารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยหลังการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการพบว่า มีบ้านก่อสร้างปล่อยทิ้งร้างประมาณกว่า 30 หลัง การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน และไม่ได้มาตรฐานจริง หลังจากนี้จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ทางกองทัพบกได้ส่งจเรทหารบกลงพื้นที่เข้าทำการสอบสวน ขยายผลข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้รับ ปรากฎผลอย่างไรจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ต่อไป■■■