ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ด่าเอามันมีแต่คุก ! ศรีสุวรรณ ยัน รธน. ม.34 แสดงความคิดเห็นได้ แต่หยาบคาย ดูหมิ่น เท็จ มีแต่คุก

#ด่าเอามันมีแต่คุก ! ศรีสุวรรณ ยัน รธน. ม.34 แสดงความคิดเห็นได้ แต่หยาบคาย ดูหมิ่น เท็จ มีแต่คุก

22 July 2021
199   0

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาระบุว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้

เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ 1.เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น 3.เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 4.เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ การไปพูด เขียนกล่าวร้าย ป้ายสี ด่าคนอื่นแบบเอามัน หรือตามกระแส โดยไม่มีข้อเท็จจริง เวลาถูกแจ้งความ ถูกฟ้อง อย่ามาอ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ