ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #สั่งด่วนห้ามบิน ! ในพื้นที่สีแดงทั้งหมด14วันเริ่ม21 ก.ค.นี้

#สั่งด่วนห้ามบิน ! ในพื้นที่สีแดงทั้งหมด14วันเริ่ม21 ก.ค.นี้

19 July 2021
201   0

  วันที่ 18 ก.ค.64 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยประกาศ ระบุว่า ประกาศสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

โดย นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 3 เพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคล และการดำเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด รวมถึงคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะใช้บังคับแก่เที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการผู้โดยสารเท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 เป็นต้นไป