ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ยึดทรัพย์เสี่ยโป้ ! เจ้าตัวยังอยู่คุกยาว

#ยึดทรัพย์เสี่ยโป้ ! เจ้าตัวยังอยู่คุกยาว

19 June 2021
351   0

   สำนักข่าวอิศรา (www.isranew.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 96 /2564 เรื่องยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเกี่ยวกับการพนัน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 รายนายเสี่ยโป้ อานนท์ น.ส. บานเย็น ชาญนรา แม่นายเสี่ยโป้ กับพวก ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน เป็นทรัพย์สินที่ดินตามโฉนด 11 แปลง (รายการ) รวมราคาประเมิน 26,940,000 บาท ประกอบด้วย

ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน กรุงเทพฯ ในชื่อ น.ส. บานเย็น ชาญนราเป็นผู้ครอบครอง จำนวน 3 แปลง ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน กรุงเทพฯ (จำนองไว้กับ น.ส.จิรนันท์ ไกรลาศโอฬาร 1 แปลง) ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน กรุงเทพฯ ในชื่อ นายเชาวลิต ชัชอานนท์ จำนวน 7 แปลง (จำนองไว้กับ น.ส.วันทนีย วรวิวัฒน์ 4 แปลง ) และ ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน กรุงเทพฯ ในชื่อ น.ส.รัตนาภรณ์ อาจชะนะ 1 แปลง ดู เอกสารในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/96-2564.pdf       

96 2564 Page 4

96 2564 Page 5

สำนักข่าวอิศร รายงานว่า ปปง.อายัดทรัพย์ นายเสี่ยโป้ อานนท์ กับพวก 3 ครั้ง

ครั้งแรก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ที่ ย.21 /2564 ลง วันที่ 15 ก.พ.2564 อายัดทรัพย์สินนายเสี่ยโป้ อานนท์ น.ส.บานเย็น ชาญนรา กับพวก จำนวน 23 บัญชี เป็นเงิน 2,921,069.39 บาท ดูรายละเอียดในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/21-2564.pdf

ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ที่ ย.23 /2564 ลง วันที่ 16 ก.พ.2564 อายัดทรัพย์สินนายเสี่ยโป้ อานนท์ น.ส.บานเย็น ชาญนรา กับพวก เพิ่มเติม (ครั้งสอง) เป็นเงินในบัญชีเงินฝาก จำนวน 15 บัญชี เป็นเงิน 3,375,265.76 บาท รายละเอียดในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/23-2564.pdf

ครั้งที่สาม คำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.53/2564 วันที่ 12 มี.ค.2564 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเกี่ยวกับการพนัน รวมทรัพย์สิน 171 รายการประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (รวมบ้าน น.ส.บานเย็น ชาญนรา ราคา 80 ล้าน) ห้องชุด สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ชุดสงวนทะเบียนรถยนต์ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ธนบัตรรัฐบาลไทย ธนบัตรรัฐบาลลาว พระเครื่อง (อาทิ หลวงพ่อรวย จ.พระนครศรีอยุธยา 4 องค์ ) และกระเป๋าแบรนด์เนม รวมมูลค่า 170,285,585.74 บาท