เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #รัฐบาลระส่ำ ! ปปช.ชี้มูล 4 ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน รอด2

#รัฐบาลระส่ำ ! ปปช.ชี้มูล 4 ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน รอด2

9 June 2021
137   0


จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวน และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ ส.ส. อย่างน้อย 8 ราย ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยมี พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน
สำหรับรายชื่อ ส.ส. ทั้ง 8 รายที่ถูกไต่สวนและกล่าวหา ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 4 ราย คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นางนาที รัชกิจประการ (อดีต ส.ส.) นายสมบูรณ์ ซารัมย์ นายภูมิศิษฏ์ คงมี พรรคพลังประชารัฐ 3 ราย คือ น.ส.ภริม พูลเจริญ น.ส.ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ และนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังท้องถิ่นไท 1 ราย คือ นายโกวิทย์ พวงงาม นั้น (อ่านประกอบ : ป.ป.ช.แจ้งข้อหา 8 ส.ส.ขั้ว รบ.เสียบบัตรแทนกันในร่าง พ.ร.บ.งบฯ63-‘ถาวร’รอด)

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดแก่ ส.ส. 4 ราย ได้แก่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายภูมิศิษฏ์ คงมี นางนาที รัชกิจประการ (ปัจจุบันเป็นอดีต ส.ส.) และนางธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ในความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ที่ระบุว่า เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วน ส.ส. อีก 2 ราย คือ น.ส.ภริม พูลเจริญ และนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า กระทำผิดเฉพาะข้อบังคับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการ มิได้มีมูลความผิดทางอาญา

ขณะที่ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ และนายโกวิทย์ พวงงาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ

picinfooo6 8 64

วันเดียวกัน นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีนี้ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องรอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงหรือแถลงอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง เห็นว่า กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 วาระ 2-3 ถือเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต อย่างไรก็ดีร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ได้โมฆะ แต่สั่งให้สภาผู้แทนราษฎรทำการโหวตใหม่ในวาระ 2-3 โดยให้รายงานต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 30 วัน (อ่านประกอบ : พฤติการณ์ต่างจากปี 56-มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน!คำวินิจฉัยศาล รธน.ร่าง พ.ร.บ.งบฯได้ไปต่อ)