เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เกรงชาติเกิดกลียุค ! ดร.อาทิตย์ ยันจำได้ไหมเตือนไว้ตั้งแต่ปี61

#เกรงชาติเกิดกลียุค ! ดร.อาทิตย์ ยันจำได้ไหมเตือนไว้ตั้งแต่ปี61

6 June 2021
200   0

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสข้อความระบุว่า

ได้ตั้งข้อสังเกต ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ไว้ว่า

“เชื่อเถอะ
การเลือกตั้งภายใต้ระบบที่เผด็จการสร้างขึ้นมา
เพื่อให้ตัวเองชนะการเลือกตั้ง
จะไม่มีทางได้รับการยอบรับจากประชาชนหรอก
จะนำพาประเทศไปสู่ตวามขัดแย้ง
จราจลวุ่นวายยิ่งกว่าเดิม
อย่าดันทุรังนักเลย “

ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า
เป็นความจริงทุกประการ

ไม่ใช่ผลการบริหารงานเฉพาะ 2 ปี หลังจากการเลือกตั้งเท่านั้น
แต่การบริหารงานตลอด 5 ปี ของ คสช หลังจากที่ยึดอำนาจมาด้วยการรัฐประหาร
มีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างกันเลย
นั่นคือ ล้มเหลว โดยสิ้นเชิง

ยิ่งในช่วงที่ประเทศชาติและทั่วทั้งโลกต้องเผชิญวิกฤตโควิด 19 ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเด่นชัด ว่ารัฐบาลล้มเหลว ทั้งในด้านการควบคุม ป้องกันมิให้โควิด 19 เข้ามาระบาดในประเทศไทย และ ด้านการจัดหา จัดการวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

หากรัฐบาลยังคงบริหารประเทศในลักษณะเช่นเดิมนี้
โดย
บริหารประเทศด้วยความไม่โปร่งใส
ไร้วิสัยทัศน์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนส่วนรวม
ลุแก่อำนาจ ไร้ความเป็นธรรม
เต็มไปด้วยการทุจริต โกงกิน คอรัปชั่น
สร้างรูปแบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เต็มไปด้วยมาเฟีย และผลประโยชน์อันมิชอบ
มิได้ทำการปฏิรูปประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยเพื่อสร้างรากฐานอนาคตของชาติต่อไป

เกรงว่าประเทศชาติจะถึงกลียุคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และรัฐบาลจะไม่จบลงสวยงามอย่างวีรบุรุษ