ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ให้กลับปท.ด่วน ! สถานทูตไทยในอินเดียขอให้คนไทยกลับปท.

#ให้กลับปท.ด่วน ! สถานทูตไทยในอินเดียขอให้คนไทยกลับปท.

4 May 2021
105   0

วานนี้ (3 พฤษภาคม) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียในช่วงเวลานี้ อาจพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังเปิดสำรองและให้บริการอยู่ ได้แก่
.
1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8074 เส้นทางเมืองเจนไน-กรุงเทพฯ โดยให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 97908 31391 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZXA42TsC5U4wLLJs9
.
2. วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษที่ AI332 เส้นทางกรุงนิวเดลี-กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/337gCwX
.
พร้อมขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจสอบศึกษาขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศของทางการอินเดีย (หากจำเป็น) อาทิ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ (Exit Permit) โดยติดต่อไปยัง Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ในพื้นที่ ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทางเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป
.
3. หากมีความจำเป็น/เร่งด่วน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีเที่ยวบินภารกิจพิเศษเพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่อินเดีย โดยสามารถโดยสายเส้นทางกรุงนิวเดลี-กรุงเทพฯ ได้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนคนไทยได้ที่ https://bit.ly/3aXxbzu