ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ถาวรยังรอด ! อดีตผู้พิพากษายัน ยังไม่หลุดสส.แม้เข้าคุกแล้ว

#ถาวรยังรอด ! อดีตผู้พิพากษายัน ยังไม่หลุดสส.แม้เข้าคุกแล้ว

26 February 2021
226   0

อดีตผู้พิพากษากางรธน.รายมาตราการันตี “ถาวร” ยังเป็นส.ส.สงขลา

26 ก.พ.64
นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

…..กรณีนายถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงคมนาคม และ ส.ส.สงขลา ที่ศาลอาญามีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๕ ปี มีปัญหาว่า ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีและ ส.ส. หรือไม่

…..สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๗)

…..ส่วนตำแหน่ง ส.ส. ศาลมิได้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกคดีก็ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่ขาดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๑๓)

…..ส่วนที่นายถาวรถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็เป็นการคุมขังชั่วคราวในระหว่างการรอศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว

…..นอกจากนี้ตามรัฐธรรมนูมาตรา ๑๒๕ วรรคแรกบัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ

…..ในวันที่ ๒๔,๒๕,และ ๒๖ กุมภาพันธ์ อยู่ในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภา ดังนั้นการที่ศาลอาญาออกหมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส่งตัวนายถาวรไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

…..จึงเป็นการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ย่อมใช้บังคับไม่ได้ จึงต้องถือว่าไม่มีการออกหมายขังนายถาวร และนายถาวรจึงไม่ได้ถูกคุมขังโดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๘ (๖)

…..ดังนั้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายถาวรจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑(๖)ประกอบมาตรา ๙๘(๖)

…..กล่าวโดยสรุปคือนายถาวร เสนเนียม ยังมีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา