ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #จบดราม่าพวกล้มเจ้า ! กอ.รมน.งัดเอกสารแฉ โซลาเซล45ล้าน ไม่มีที่อมก๋อย

#จบดราม่าพวกล้มเจ้า ! กอ.รมน.งัดเอกสารแฉ โซลาเซล45ล้าน ไม่มีที่อมก๋อย

13 January 2021
170   0

กอ.รมน.งัดเอกสารแจง
ยัน กอ.รมน.ภาค3
ติดตั้งแผงSolar Cells ใน5 พื้นที่ อมก๋อย เชียงใหม่ 45 ล้าน
เมื่อปี2562
แต่ไม่มี บ้านแม่เกิบ ที่ “พิมรี่พาย”ไปติดตั้งให้
ชี้ ในเอกสาร เป็นราคากลาง เปิดประมูล

พลตรีธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ที่ถูกแชร์บนโลกโซเชี่ยลฯ ว่า จากการประสานงานกับ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับแจ้งว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับจริง

โดยเป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e – Bidding)

โดยใช้ งบประมาณของโครงการจำนวน 45 ล้าน ได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ โครงการ นี้ เป็นการดำเนินการจำนวน 5 พื้นที่ ของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีการติดตั้งแผงและเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน,การลากสายไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้า

ที่ บ้านพะอัน ตำบลสบโยง อำเภออมก๋อย จังหวัตเชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 30 kW แบตเตอรี่ สิเทียม 153.60 kWh โครงข่ายไฟฟ้าชุมชน 664 และ เสาไฟโซลาร์เซลส์ 25

บ้านจกปก ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก่อย
จังหวัตเชียงใหม่
บ้านห้วยไก่ป่า ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัตเชียงใหม่
บ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัตเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัตเชียงใหม่

รวม5 พื้นที่ มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 210 กิโลวัตต์ และเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ จำนวน 120 ต้น พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) จำนวน 998.40 กิโลวัตต์ และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน,โดยมีการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 5,409 เมตร

โครงการส่งเสริมการใช้พลังานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ไม่ได้ไปติดตั้ง ที่ บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แต่อย่างใด