ข่าวประจำวัน » อาชญากรรม » #แม่ธนาธร งานเข้าแน่ ! ป่าไม้ตรวจสอบชัดครอบครองป่ามิชอบด้วยกฎหมาย

#แม่ธนาธร งานเข้าแน่ ! ป่าไม้ตรวจสอบชัดครอบครองป่ามิชอบด้วยกฎหมาย

30 December 2020
1958   0

ป่าไม้ตรวจสอบแล้วที่ดิน แม่ธนาธร ที่ราชบุรี พบครอบครอง มิชอบด้วยกฏหมาย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 23:05 น.

วันที่ 29 ธันวาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีทส.ให้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานเพื่อปฎิบัติการร่วมตรวจสอบการถือครองที่ดินแบบผิดกฎหมายของกลุ่มทุนทั่วประเทศ และกรณีการครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี นั้น นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าขยายผลตรวจสอบ และตั้งแต่ช่วงวันที่ 7-28 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพร นำโดยตนในฐานะที่ปรึกษาพยัคฆ์ไพรนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้า พยัคฆ์ไพร นาย คม ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศปป.1 (ภาคกลาง) ,จนท.ศปป. 4 กอ.รมน. และ จนท.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผกก.5บก.ปกส.) ,นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป. 10 (ราชบุรี),ผอ.ศ.ปม.ราชบุรี ,หน.รบ1(จอมบึง) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขยายผลสืบสวน สอบสวนต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมที่ได้ดำเนินการไว้ กรณีที่ดินของนางสมพร มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้พรรคอนาคตใหม่ พร้อมลงตรวจสอบพื้นที่จริง ที่ดินแปลงดังกล่าว ตามที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้แจ้งร้องทุกข์ ให้กรมป่าไม้ ดำเนินการตามกฎหมาย เหมือนที่ดินของตนเองที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดไปแล้วนั้น ผลการตรวจสอบจนถึงวันนี้ตรวจสอบพบว่า

มติชนออนไลน์มติชนออนไลน์
หน้าแรก ในประเทศ ชีวิตคุณภาพ

ชีวิตคุณภาพ

ป่าไม้ตรวจสอบแล้วที่ดิน แม่ธนาธร ที่ราชบุรี พบครอบครอง มิชอบด้วยกฏหมาย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 23:05 น.

ป่าไม้ตรวจสอบแล้วที่ดิน แม่ธนาธร ที่ราชบุรี พบครอบครอง มิชอบด้วยกฏหมาย
วันที่ 29 ธันวาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีทส.ให้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานเพื่อปฎิบัติการร่วมตรวจสอบการถือครองที่ดินแบบผิดกฎหมายของกลุ่มทุนทั่วประเทศ และกรณีการครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี นั้น นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าขยายผลตรวจสอบ และตั้งแต่ช่วงวันที่ 7-28 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพร นำโดยตนในฐานะที่ปรึกษาพยัคฆ์ไพรนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้า พยัคฆ์ไพร นาย คม ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศปป.1 (ภาคกลาง) ,จนท.ศปป. 4 กอ.รมน. และ จนท.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผกก.5บก.ปกส.) ,นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป. 10 (ราชบุรี),ผอ.ศ.ปม.ราชบุรี ,หน.รบ1(จอมบึง) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขยายผลสืบสวน สอบสวนต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมที่ได้ดำเนินการไว้ กรณีที่ดินของนางสมพร มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้พรรคอนาคตใหม่ พร้อมลงตรวจสอบพื้นที่จริง ที่ดินแปลงดังกล่าว ตามที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้แจ้งร้องทุกข์ ให้กรมป่าไม้ ดำเนินการตามกฎหมาย เหมือนที่ดินของตนเองที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดไปแล้วนั้น ผลการตรวจสอบจนถึงวันนี้ตรวจสอบพบว่า

 

 

 

1.ตรวจพบมีการนำเอกสารสิทธิที่ดินที่เกี่ยวข้อง จำนวน 77 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 43-0-64 ไร่ ,นส.3 ก จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 2,010-22-00 ไร่ ,นส. 3 จำนวน 14 แปลง เนื้อที่ 694–2-63 ไร่ โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษ

2.ตรวจสอบพบที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย แม่น้ำภาชี และซ้อนทับกับ เขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ประกาศปี 2554 และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะการดำเนินงาน จึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ)และแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวร หมายเลขที่ 85 (ปี 2512)

3.จากการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า นส.3 ก ทั้ง 55 ฉบับออกโดยไม่มีหลักฐานเดิม (สค.1) เป็นการเดินสำรวจออกเมื่อปี 2521 ก่อนประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี 2527 แต่พื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข 85 เมื่อปี 2512 ก่อนที่จะมีการออกเอกสาร นส.3 ก ทั้ง 55 ฉบับ ซึ่งทำให้เป็นเอกสารที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้น

4.ตรวจสอบพบ จากพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่านางสมพร   มีเจตนาครอบครองที่ดิน นส 2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย จำนวน 7 แปลง เนื้อที่ 350 ไร่  ซึ่งแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสาร นส.2 ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน ม14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ .ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน และมีตัวแทนของนางสมพร  ได้ออกมาร่วมตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย มีการยอมรับการครอบครองและแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิดกฎหมายของนางสมพรฯ

5.ตรวจสอบพบว่านางสมพร  ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย (ภบท.5) อีก 1แปลง เนื้อที่ 90 ไร่ ในท้องที่ ม.3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อนางสมพร  จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 90 ไร่ ในช่วงปี 2553-2556

ส่วนเอกสาร โฉนดที่ดิน 1 แปลงและ นส.3 อีก 14 ฉบับ ต้องขยายผลตรวจสอบ

นายชีวะภาพ กล่าวว่า กรมป่าไม้ จะได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลให้ครบถ้วน รัดกุมที่สุด ในการดำเนินการ แจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 450 ไร่ (ที่ดินภบท.5 และนส.2 ทั้ง 7 แปลง) และแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก จำนวน 55 แปลง และเสนอให้กรมที่ดิน เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินของนางสมพรฯ นส.3 ก อีกประมาณ 2,000 ไร่ โดยชุดปฎิบัติการ จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่ บก.ปทส. ต่อผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกฉบับ ให้แล้วเสร็จในช่วง เวลา 14.00 น.
ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2506406