ข่าวประจำวัน » อาชญากรรม » #บางวันก็ท้อ ! ในหลวงทรงตรัส บางวันก็เสียใจ

#บางวันก็ท้อ ! ในหลวงทรงตรัส บางวันก็เสียใจ

15 December 2020
490   0

“เราก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป
บางวัน ก็ท้อ
บางวัน ก็เสียใจ
บางวัน ก็แทบจะไม่อยากต่อสู้กับ ความไม่ดี
แต่ก็เป็นของธรรมดา เราก็ต้องรู้ว่ากำลังใจ ไม่ได้มาจากเวลาที่เราแข็งแรงที่สุด….. แต่อย่าให้ความท้อนั้นเป็น มารดึงเราลงไปได้..”

“ในหลวง” พระราชทานสัมภาษณ์แก่เยาวชน ต่อความท้อแท้ ความเหนื่อย ที่เกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน

ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา “LOVE CAMP”Leadership – Oneness – Volunteer – Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 271 คน

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน และผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2563

ในตอนหนึ่ง …น้องโบอี้ ถามว่า : อยากทราบว่าในหลวงทรงงานเพื่อประชาชนตั้งมากมาย ในบางวันหรือบางเวลาในหลวงมีความท้อมีความเหนื่อยไหม

ในหลวง ทรงตรัสตอบว่า ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ท้อ บางวันก็เสียใจ บางวันก็แทบจะไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่ก็เป็นของธรรมดา เราก็ต้องรู้ว่ากำลังใจ ไม่ได้มาจากเวลาที่เราแข็งแรงที่สุด กำลังใจความมั่นใจมาจากสิ่งที่ได้รับการอบรมโดยความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการณ์ขึ้นมาพิจารณา แล้วก็ทำต่อไป ไม่มีใครมีความท้อ แต่อย่าให้ความท้อนั้นเป็น มารดึงเราลงไปได้ มันต้องท้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียด มันต้องเสียใจเป็นของธรรมดา แต่เมื่อมีอุดมการณ์มีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมีความรู้แจ่มแจ้งในความจริงความรู้เรื่องสำนึกในหน้าที่เราก็ไปได้ ไม่มีใครบอกว่าแฮปปี้มีความสุขดึ๋งดั๋งตลอด มันก็ต้องมีความท้อ ก็ไม่ต้องให้ความท้อมาเป็นนายบั่นทอนเราได้ โอเค.ไหม (ทรงสรุปด้วยพระสุรเสียงที่เป็นกันเอง)

:ข่าวราชสำนัก
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏💛
#เรารักในหลวง