ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ถวายผ้าไตรให้พระเทพฯ ! เริ่มต้นจากสามเณรร่วมกันย้อมด้วยมือ

#ถวายผ้าไตรให้พระเทพฯ ! เริ่มต้นจากสามเณรร่วมกันย้อมด้วยมือ

22 November 2020
178   0

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ น้อมเกล้าถวาย ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ ต้นจาก

พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยามราม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม)ได้เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่ได้ร่วมกันน้อมเกล้าถวาย ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ(ต้นจาก) พืชริมคลองในท้องถิ่น ผลงานของนักเรียนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาสามเณรนักเรียนทุกรูปได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ ต้นจากพืชริมคลอง ทำเป็นสมุดจดบันทึกทำมือ ผ้าคลุมสำหรับสุภาพสตรี หมวก ซองใส่โทรศัพท์ ทูลเกล้าฯถวาย

นายสิทธิเณศ เห้งทับ ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า รับแนวคิดนี้มาจากผู้อำนวยการฯ ให้คิดสร้างสรรค์อะไรในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น ให้ทรงคุณค่าทางความคิด

สามเณรต้องรู้สึกรักท้องถิ่นรักบ้านเกิด รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และต้องสร้างมูลค่าในการตลาด ที่สำคัญที่สุดต้องเรียนแล้วสนุกสนาน คิดว่าต้องนำพืชต้นจาก มาทำประโยชน์ให้ได้ จึงได้นำ ต้นจาก สองฝั่งริมคลองมาประยุกต์ใช้งานหลากหลาย ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน จึงให้ ผู้อำนวยประสานไปยัง โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนวัดประะสิทธิธาราม ส่งบุคลากร มาเป็นครูพี่เลี้ยง ฝึกหัดครู นักเรียนสามเณรแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯนับเป็นครั้งแรกในสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2