ข่าวประจำวัน » อาชญากรรม » #หยุดปฏิวัติชาวนา ! ส่งทหารช่วยชาวนาแล้ว

#หยุดปฏิวัติชาวนา ! ส่งทหารช่วยชาวนาแล้ว

19 November 2020
171   0

ตากข้าวในค่ายทหาร !!

“บิ๊กบี้” สั่ง ทบ.เปิดค่ายทหาร ให้ชาวนา มาตากข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวจากผืนนาที่น้ำท่วม พร้อม ให้ทหารไปชาวยเกี่ยวข้าว และ ใช้ โรงสีทหาร ช่วยสีข้าวให้ชาวนา ด้วย …ยุติปัญหา ชาวนา ยึดถนน ตากข้าว

.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า จาก อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและพื้นที่นา ถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก แล้วนำมาตาก ลดความชื้นตามลานปูนของวัด โรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน แต่เกิดปัญหา มีลานปูนไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน จนต้องไปยึดถนนสาธารณะ ตากข้าว และเกิดปัญหาต่อผู้สัญจร

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหาร เพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือก เป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชน และจังหวัด

และให้ หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ มีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย ได้เข้าช่วยประสานดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตากและสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

โดยให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี