ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #พระราชทานอภัยโทษ ! 30 ทหาร

#พระราชทานอภัยโทษ ! 30 ทหาร

28 October 2020
365   0

พระราชทานอภัยโทษ
30 ทหาร
ได้ปล่อยตัว วันนี้
พ่อแม่ ครอบครัว ยิ้มทั้งน้ำตา
ถวายบังคม-กล่าวคำปฏิญาณ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิต จะหาไม่

.
พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดย ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้ปล่อยตัวครั้งนี้ จำนวน 30 นาย และได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้ ลดโทษ 41 นาย

โดยมี พันโท สมพงษ์ ศิลปกิจยาน ผู้บังคับกองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ

โดย ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ทำพิธีถวายราชสักการะ และ กล่าวคำปฏิญาณตน และ การถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ กราบขอขมาบุพการี สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อม มอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ และให้ผู้ต้องขังกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พลตรี ธวัชชัย ได้ให้โอวาท แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้ได้พึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อให้สมกับคำปฏิญาณตน

และ ขอให้ตระหนักและประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนึ้ มณฑลทหารบกที่ 11 พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ และ สนับสนุน หากมีสิ่งใด ขอให้ประสานและติดต่อมณฑลทหารบกที่ 11 ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ได้มีการฝึกอาชีพ ให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพิ่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

: มทบ.