ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ชูธงล้มเจ้าชัด ! ปลดแอก เปลี่ยนสาธารณะรัฐ

#ชูธงล้มเจ้าชัด ! ปลดแอก เปลี่ยนสาธารณะรัฐ

23 October 2020
546   0

อุดรธานี – นักเรียน นักศึกษา และชาวอุดรบางส่วนรวมตัวชุมนุมจำลองเป็นขบวนแห่กฐิน ลั่นเป็นขบวนเสด็จของราษฎร เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าราษฎรปิดถนนเดิน ทั้งยังเปิดเพลงข่าวพระราชสำนักขณะเดิน และน่าสังเวชใจคือป้ายธงชาติไทย เขียนข้อความตัวใหญ่ REPUBLIC OF THAILAND
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (22 ต.ค.) กลุ่มเสรีประชาธิปไตยเยาวชนอุดร และกลุ่มเยาวชนอุดรธานี รวมถึงผู้ใหญ่บางส่วน ได้รวมตัวชุมนุมทำกิจกรรม ชื่อ “กฐินราษฎร์ตลาดหลวง” โดยกิจกรรมของผู้ชุมนุมได้จำลองเป็นขบวนแห่กฐิน ซึ่งทางกลุ่มเรียกขบวนนี้ว่า “ขบวนเสด็จของราษฎร” บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าราษฎรปิดถนนเดิน ทั้งยังมีการเปิดเพลงข่าวพระราชสำนักขณะเดินด้วย
.
ในขบวนมีต้นเงิน ป้ายผ้าเขียนข้อความ เช่น ปล่อยเพื่อนเรา หยุดคุกคามประชาชน เผด็จการจงพินาศ ขณะที่ป้ายที่สะดุดตามากที่สุด คือป้ายเป็นธงชาติไทย เขียนข้อความว่า REPUBLIC OF THAILAND
.
โดยขบวนได้เดินจากจุดนัดหมาย คือบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา มุ่งหน้าไปวงเวียนน้ำพุ สิ้นสุดที่วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
.
จากนั้นได้กล่าวคำถวายกฐินด้วยถ้อยคำเสียดสีที่ไม่ใช่คำถวายกฐิน ต่อด้วยการกล่าวปราศรัยโดยเยาวชน โดยมี นายแม็ก ไม่ทราบชื่อสกุลจริง เป็นแกนนำควบคุมมวลชน และมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว
.
ทั้งนี้ บางช่วงของการปราศรัยของเด็กนักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า เราไม่ได้คิดจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เราอยากปฏิรูปสถาบันให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งระหว่างการปราศรัยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตะโกนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเป็นระยะๆ
.
เปิดประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒
ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
.
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
(๓) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
.
มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐]
.
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐]
——————————-
แหล่งข่าว
– https://mgronline.com/local/detail/9630000108360
– https://www.drthawip.com/criminalcode/1-20
——————————-