ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ในหลวงทรงห่วงใย ! เหตุระเบิด ให้องคมนตรีลงช่วยด่วน

#ในหลวงทรงห่วงใย ! เหตุระเบิด ให้องคมนตรีลงช่วยด่วน

23 October 2020
336   0

23 ต.ค.63 – เวลา  11.40  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซธรรมชาติระเบิดในพื้นที่ตำบลเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 34 หลังคาเรือน  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 66 ราย  สถานีตำรวจภูธรตำบลเปร็งได้รับความเสียหาย จำนวน 1 แห่ง  รถยนต์เสียหาย จำนวน 62 คัน รถจักรยานยนต์ 59 คัน  และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยดังกล่าว จำนวน 3 ราย  ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ตลอดพูดคุยให้กำลังใจ   เสร็จแล้ว  องคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน ไปมอบกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัยดังกล่าว   พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้รับทราบด้วย