ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ชวนไม่เห็นด้วย ! แก้ไขรธน. ชี้บางประเด็นทำได้ดีกว่าส.ส.

#ชวนไม่เห็นด้วย ! แก้ไขรธน. ชี้บางประเด็นทำได้ดีกว่าส.ส.

13 September 2020
364   0

 

  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของวงการเมืองในขณะนี้นั้นว่า เป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีต ปัญหาไม่ใช่มาจากรัฐธรรมนูญ แต่มาจากตัวบุคคล จึงต้องแยกให้ออกจากกัน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย ดังนั้น การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเสนอว่า ควรรับฟังทุกฝ่ายรวมทั้งวุฒิสภา

ทั้งนี้ นายชวน ได้กล่าวต่อไปว่า ถ้าเรามุ่งไปที่บทบาทวุฒิสภา แน่นอนว่าบางท่านคงไม่เห็นด้วยและมีการต่อต้าน แต่ถ้าเชิญมาคุยว่าเป้าหมายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนั้นหลักควรเป็นอย่างไร บทบาทแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร ต้องยอมรับว่าวุฒิสภาก็มีประโยชน์ บางบทบาทก็ทำได้ดีกว่าส.ส. เช่น การตรวจสอบคนเข้าสู่องค์กรต่างๆ เป็นต้น แต่บทบาทอื่นๆ สมควรจะมีแค่ไหนก็ต้องชวนมาคุย” ผมคิดว่าถ้าคิดจะแก้จริงๆก็อย่าไปคิดล้มเลย ถ้าอยาก

ให้แก้ไขได้จริงๆก็ต้องให้ทุกฝ่ายเห็นด้วย และเอาเขามาคุยด้วยว่า จะปรับให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ หรือเอาบางส่วนออกไป เช่น การบรรจุให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องเป็นส.ว. ผมคิดว่าโดยหลักไม่เคยมีการระบุ ส.ว.โดยตำแหน่งแบบนี้ เพราะถ้าจะเลือกคนเข้ามาก็ควรเป็นระบบอื่น ผมไม่ได้ว่าตำแหน่งของเขา แต่ในทางประชาธิปไตยไม่ควรไปกำหนดให้ทำอย่างนั้น”ประธานรัฐสภา กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายชวน กล่าวอีกว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญจะพิจารณา แต่อย่าไปคิดเรื่องล้ม ควรคิดว่ามาร่วมมือกันเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เชื่อว่าเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญมาจากหลายฝ่าย ก็น่าจะได้คุยกันจริงในเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายว่า เราปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุยให้เข้าใจกันและกำหนดไว้ในกฎหมายต่อไป