ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #กษัตริย์ไทยอดทน ! ท่านใหม่ ชี้คนธรรมดาระเบิดไปนานแล้ว

#กษัตริย์ไทยอดทน ! ท่านใหม่ ชี้คนธรรมดาระเบิดไปนานแล้ว

11 August 2020
527   0

ท่านใหม่ ‘:พระเจ้าแผ่นดินมีความอดทนเหลือเกิน ถ้าเป็นคนธรรมดาๆ ระเบิดไปนานแล้ว

11 ส.ค.63- ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระราชอาณาจักรนี้ ต้องมีความอดทนเหลือเกิน ถ้าเป็นคนธรรมดาๆ ระเบิดไปนานแล้ว

พระเจ้าแผ่นดิน ของพระราชอาณาจักร นี้ ทรงมีความ อดทน อดกลั้น

ร 9 ทรงมีความอดทน ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อหาทางเยี่ยวยาให้ พสกนิกรของพระองค์ ในท้องถิ่นที่ทุรกันดารสามารถลืมตาอ้าปากได้

ร 10 ทรงมีความ อดกลั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะทรงโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียว ทรงอดกลั้น ไม่โต้ตอบ แถมทรงมีพระเมตตา อภัยโทษไม่เอาผิด เพื่อไม่ให้พสกนิกร ของพระองค์ในพระราชอาณาจักรนี้ เกิดการเลือดนองแผ่นดิ