ข่าวประจำวัน » อาชญากรรม » #พยานใหม่คดีบอส ! ดร.สุกิจชี้ นี้คือผลของคดีที่ไม่เด็ดขาด

#พยานใหม่คดีบอส ! ดร.สุกิจชี้ นี้คือผลของคดีที่ไม่เด็ดขาด

5 August 2020
338   0

ดร.สุกิจ พูลศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้โพสข้อความระบุว่า

ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี กับพยานหลักฐานใหม่
………………………/////////………………………………………
อะไรคือพยานหลักฐานใหม่ โดย ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม

ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่ จะได้พยานหลักฐานใหม่ อันสำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้

พยานหลักฐานใหม่คืออะไร ได้แก่ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนมาก่อน
แต่ได้ปรากฏขึ้นโดยพิสูจน์ทราบในภายหลังจากที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีไปแล้ว

“ความเร็วของรถยนต์ผู้ต้องหา สูง ” 177 กิโลเมตร ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ การมีสารเสพติดโคเค่นในรายกาย ตำรวจยังแจ้งข้อหาก็ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่

ที่คณะทำงานของคณะกรรมการที่อัยการสูงสุดตั้งเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในสำนวน เนื่องจากตำรวจได้มีการสอบสวนแล้ว ”

ดังนั้นจึงหาใช่ ” เกิดจากความบกพร่องละเลยไม่ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนมาก่อน”

ตำรวจอ้างว่า เหตุที่ไม่แจ้งข้อหา”นั้น เนื่องจากมีพยานคนกลางคือหมอ “บอกว่าก่อนเหตุ ผู้ต้องหาไปอัดฟัน แม้หมอจะกลับคำให้การกับสื่อ”ก็ไม่ทำให่ข้อเท็จจริง”ที่หมอให้การนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๘๑/๒๕๔๔ ได้วินิจฉัยไว้เป็นแนวทางว่าแม้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามจะเคยมีความเห็นว่า ไม่ควรดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสี่

แต่ความเห็นของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามดังกล่าวยังไม่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๔๗ จึงไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานใหม่ ที่ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้น

อีกถ้ามีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหมือนกับมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้น พนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจยื่นฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา 12