ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #เดินหน้าปิดเว็บเถื่อน ! ศาลสั่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์

#เดินหน้าปิดเว็บเถื่อน ! ศาลสั่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์

4 August 2020
344   0

เดินหน้าปิดเว็บเถื่อน

#ไทยคู่ฟ้า ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลดลง หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดีอีเอส กสทช. ตำรวจ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้บูรณาการทำงานวางแนวทางป้องปราม และมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย
.

หากศาลสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปิดเว็บไซต์ จะต้องดำเนินการปิดเว็บไซต์ละเมิดภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย
.

สำหรับผลการดำเนินการที่มา ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 – มิ.ย. 2563 ศาลได้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเว็บไซต์ไปแล้วจำนวน 36 คำสั่ง รวมกว่า 1,501 URLs ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และหากท่านเป็นผู้พบเห็นเว็บไซต์ละเมิด โปรดแจ้งข้อมูลได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4702 ครับ