ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #เป็นธรรม? ! เลิกจ้างแล้วจ้างเอ้าซอสมาทำงานแทน

#เป็นธรรม? ! เลิกจ้างแล้วจ้างเอ้าซอสมาทำงานแทน

3 August 2020
251   0

ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้โพสข้อความระบุว่า

นายจ้างยุบแผนก แล้วใช้เอ้าซอส ไม่ใช่เลิกจ้างเพราะปรับปรุงกิจการเนื่องจากการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

คดีนี้นายจ้างยุบแผนกจริงเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

ลูกจ้างต่อสู้ว่าเป็นการเลิกจ้างเพราะนำเครื่องจักร หรือเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ต้องงงนะครับว่าต่อสู้ทำไม

เพราะว่าถ้าเลิกจ้างทั่วไปนายจ้างต้องบอกกล่าวก่อน ๑ เดือน ซึ่งคดีนี้นายจ้างก็ได้บอกกล่าวแล้ว แต่พอลูกจ้างสู้ว่าเป็นการเลิกจ้าง “ปรับปรุงกิจการ” โดยการนำเครื่องจักรมาใ้ช้ หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผลที่ตามมาคือต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบก่อน ๖๐ วัน หากบอกกล่าวไม่ครบก็จะต้องจ่ายชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งคดีนี้นายจ้างบอกกล่าวมาแค่ ๓๐ วัน หากเป็นไปการเลิกจ้างเพราะปรับปรุงกิจการดังข้อต่อสู้ของลูกจ้าง นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย

แต่ศาลวินิจฉัยว่า การที่นายจ้างใช้วิธี “จ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานแทน” นั้นศาลเห็นว่าตามพจนานุกรมฯ “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฎิบัติและอุตสาหกรรม ดังนั้น คำว่า “ปรับปรุงหน่วยงาน” โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ จึงแปลความว่าเป็นการทำให้หน่วยงานอยู่ในสภาพดีขึ้นโดยรู้จักนำเอาวิชาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำให้เป็นประโยชน์

แต่การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาทำงานแทนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำงานในแผนกการบำรุงรักษากลุ่มรถยก จากการที่นายจ้างทำเองเป็นการมอบหมายให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเอาหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังความหมายของคำว่าเทคโนโลยี ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะเหตุนายจ้างไม่บอกกล่าวก่อน ๖๐ วัน