สกู๊ปข่าว » #อาชีวะนัดชุมนุม ! ต้านเยาวชนล้มเจ้า

#อาชีวะนัดชุมนุม ! ต้านเยาวชนล้มเจ้า

29 July 2020
213   0

วันที่ 28 ก.ค.63 กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2563 เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดี โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก และสนท. ได้จัดกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมวลชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น

วันที่ 28 ก.ค.63 กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2563 เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดี โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก และสนท. ได้จัดกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมวลชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น

ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ซึ่งมีความจงรักภักดีและเห็นว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ มิได้ ต่อต้านการชุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพื่อรักษาประชาธิปไตย แต่ต้องตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขตที่อาจนำสังคมไทยเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ทั้งนี้ ทางกลุ่มอาซีวะช่วยชาติ จะเคลื่อนไหวโดยจะดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ยังประกาศนัดชุมนุมวันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย