สกู๊ปข่าว » #ยกฟ้องแน่ ! ดร.สุกิจเตือนรสนา ถอนหมายจับคดีบอส ระวังละเมิดศาล

#ยกฟ้องแน่ ! ดร.สุกิจเตือนรสนา ถอนหมายจับคดีบอส ระวังละเมิดศาล

28 July 2020
112   0

ปัญหากระบวนการยุติธรรม.กับกระแสโซเชียลให้ศาลยับ
ยั่งการเพิกถอนหมายจับ
…………………\\\\\\\\…………………

โดย ด.ร.สุกิจ พูนศรีเกษม

กรณี น.ส รสนา โตสิตระกูล อ้างต่อสื่อว่าได้ขอคำปรึกษาอดีตผู้พิพากษาผู้ใหญ่บางท่าน
ให้คำปรึกษา ในฐานะที่ตนเองเป็นพลเมืองของประเทศมีส่วนในการรักษาหลักนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศ มิให้เสาหลักหนึ่งในสามของระบอบการปกครองที่เหลืออยู่ คือฝ่ายตุลาการ.ต้องสั่นคลอน ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเป็นรัฐที่ล้มเหลว(Fail State)เมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรม และหลักของกฎหมาย

ได้แนะนำให้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลยุติธรรม ที่ทำงานไปยื่นด้วยตัวเองต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น
กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เหตุเกิดในท้องที่สถานีตำรวจทองหล่อ และศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหานั้น โดยอ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50(1) ว่าตนเองสมารถทำได้

ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องตรงกันข้ามกับความเห็นของพนักงานสอบสวน และพยานหลักฐานใหม่ก็ไม่น่าเชื่อถือ จึงมีเหตุที่ศาลไม่ควรเพิกถอนหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวนั้น

เห็นว่า น.ส รสนา โตสิตระกูล ในฐานะพลเมืองของประเทศ ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับตำรวจขอให้เพิกถอนหมายจับ ที่ตนเองจะยับยั่งการกระทำของตำรวจได้ กรณีนี้ ไม่ตัดสิทธิ ท่าน รสนา ฯไปว่ากล่าวเป็นคดีใหม่เกี่ยวกับเพิกถอนหมายจับโดยไม่ชอบ

และตามหนังสือของท่าน น.ส รสนา โตสิตระกูล ที่อ้างถึงนั่น ยังไม่เห็นว่าการกระทำของตำรวจ และอัยการนั้น ขัดต่อหลักนิติธรรมตรงไหนเลย ผมคิดว่าหนังสือนี้ท่านไม่ได้ทำเอง ท่านน่าจะถูกวางยา นะครับ

การที่ท่านจะดำเนินการยื่นคำร้องหรือหนังสือต่อศาลนั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย การไข่ข่าวต่อหน้าศาลกรณีนี้ อาจมีความผิดฐานประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวิณศาลได้ผมเป็นห่วงท่านนะครับ